WOKÓŁ PŁODNOŚCI: spotkanie online na Facebook'u INER - Instytut Naturalnego Planowania Rodziny. Gość: położna mgr Nikoleta Broda

11:00 - 12:00